هر مثقال طلای آبشده هم اکنون 6.011.000 است .
آبشده تا وقتی بالای عدد 6 میلیون باشد یک افزایش تا سطح 6025000 و 6038000 میتواند داشته باشد ولی بنظر میرسد کاهش قیمتی که از سقف دیروز شروع شد هدف قیمتی تا سطح 5985000 و 5945000 را دارد که هم یک فرصت فروش است و هم در سطح حمایتی هدفها فرصت خرید .
احتمال میدهم این کاهش قیمتها تا قبل از مراسمهای 14-15 خرداد رخ دهد و از همان روزها قیمت روند صعودی بعدی خودش را بسمت اهداف بالا شروع کند .

دیدگاهتان را بنویسید